In mijn vorige blog (De populariteit van refurbished producten) heb ik het al even gehad overde professionalisering van de refurbished IT markt. Ik denk dat het interessant is om te laten zien hoe de refurbished markt, die in de jaren 90 vooral bestond uit hobbyisten, is gegroeid tot de hedendaagse miljardenindustrie. Ondertussen heb ik wel geleerd dat waar veel geld verschuift zowel positieve als negatieve stromingen ontstaan. In plaats van de markt met alleen maar mooie woorden op te hemelen wil ik jullie een inzicht geven in de obstakels waar deze bloeiende markt mee te maken heeft gehad. En hoe de markt zich er tot op de dag van vandaag nog mee omgaat.

Het ontstaan van de refurbished IT markt

Al decennia lang zijn computers een onuitputtelijke kracht op de werkvloer. Voor de opkomst van het internet was de PC net zoals de fax machine, telefoon en de goede oude post meer een hulpmiddel. Een PC was op een gepromoveerde multifunctionele typ en rekenmachine. Na de opkomst van het internet is de computer een portaal tot bijna ongelimiteerde informatie en communicatie geworden. Met als simpel gevolg dat computer producenten konden floreren onder de groeiende vraag om IT apparatuur.

CPUHet was midden jaren negentig dat ondernemers zich bezig gingen houden met het opkopen van gebruikte IT apparatuur. Vooral met als doel de computers en overig IT apparatuur te gaan recyclen. Vooral in de beginjaren zaten moederborden vol met edelmetalen. Een processor bestond vroeger voor een groot deel uit goud. Het opkopen van oude PC’s werd al snel een lucratieve business. Voordat je jezelf rijk gaat rekenen, het gebruik van o.a. goud in een PC is al jaren beperkt tot een absoluut minimum. Het verminderen van de hoeveelheid edelmetalen in een PC ging echter niet in een nacht tijd. Daar zijn enkele jaren overheen gegaan en dit bracht een van de eerste grote problemen met zich mee. Om toch nog winst te te maken gebruikten zogenaamde recyclers mensen, vaak kinderen uit ontwikkelingslanden om in zeer erbarmelijke omstandigheden edelmetalen uit moederborden te vissen.

Recyclen word refurbishen

In de jaren die daarop volgde werd de kwaliteit van de PC’s en randapparatuur steeds beter en efficiënter. Computers, monitoren en laptops gingen langer mee. Als bedrijven hun IT apparatuur af hadden geschreven, was de kwaliteit dusdanig hoog dat deze apparaten hergebruikt konden worden. Zo ontstonden de eerste refurbishers. Bedrijven die IT apparatuur splitsten in her te gebruiken producten en te recyclen (afval) producten. Buiten dat dit een effectief business model bleek te zijn heeft het refurbishen/hergebruiken van IT apparatuur tot op de dag van vandaag een enorme positieve impact op het milieu. Producten die eerder in het recycle proces belanden worden nu op extreem grote schaal hergebruikt.

Er ontstond ook een stroming van individuen of kleine bedrijven die lage kwaliteit IT appratuur probeerden door te verkopen. Tot op de dag van vandaag worden dit de ‘cowboys’ van de markt genoemd. Ze sjoemelen met gradaties of ze proberen hun marge te verhogen door lage kwaliteit onderdelen in IT producten te verwerken.

BrokerSiteEen gedeeltelijke oplossing kwam er doordat refurbishers gradaties ging toepassen. A grade (van hoge kwaliteit), B Grade (volledig werkend maar met zichtbare gebruikerssporen), C Grade (werkend maar met zware beschadigingen). De cowboys gebruikte al snel C Grade onderdelen om hun A Grade producten mee uit te breiden. Er zijn bepaalde refurbishers die dat tot op de dag van vandaag nog steeds doen. Een effectievere oplossing kwam doordat grote refurbishers samen gingen werken. Er werden handelsplatforms opgericht zoals het in 1999 opgerichte TheBrokerSite (www.thebrokersite.com). Waar alleen bij aangesloten kan worden én blijven als er aan voorgeschreven handelsregels wordt gehouden. Zo een platform zorgt er niet alleen voor dat refurbishers en handelaren veilig en verantwoord kunnen handelen, maar worden de cowboys of eventuele oplichtpraktijken blootgelegd.

Ook na de eeuwwisseling stonden er steeds meer grote refurbishers op die de markt met een professionele aanpak zeer positief beïnvloedde. Ook in de crisisjaren bleef de refurbished markt groeien. De vraag naar een goedkoper alternatief voor nieuwe dure IT apparaten werd juist geboden door de keuze voor een goed gerefurbishde PC, laptop, monitoren, servers etc. Anno 2018 zijn er wereldwijd honderden bedrijven die in bijna twee decennia zijn uitgegroeid tot miljoenenbedrijven. Samen met de opkomst van smartphone refurbishers hebben zij de markt een bekender en professionele imago gegeven. En daar ontstaat weer een ander probleem. Een probleem dat bij iedereen wel bekend is… Wordt vervolgd.

Deel 1 van het in totaal tweedelige blog.